poniedziałek, 2 kwietnia 2018

Encyklopedia sudecka. „Pierwsza „Nowa Jerozolima" na Śląsku” i jej Wieczernik

„Krzeszowska kalwaria, ufundowana w 1672 roku przez opata miejscowego klasztoru Cystersów, Bernharda Rosę, zajmuje w historii ruchu pielgrzymkowego na Śląsku miejsce szczególne. To pierwsze śląskie założenie kalwaryjskie bardzo szybko stało się celem licznych pielgrzymek tłumnie przybywających do Krzeszowa; liczbę ich uczestników już na początku XVIII wieku szacowano na około 20 tysięcy rocznie. Rosnąca sława krzeszowskiej „Nowej Jerozolimy" wkrótce przekroczyła także barierę wyznania (…)  
Idea wzniesienia w Krzeszowie kalwarii narodziła się już w 1661 roku, podczas włoskiej podróży opata Bernharda Rosy. Jak zapisał opat w swoim zachowanym do dziś dzienniku, decydujące znaczenie w tym względzie miała swoista droga pokutna, jaką przebył on w Rzymie w palącym słońcu w niedzielę 14 maja, na pamiątkę Męki Pańskiej. (…) Wzniesione przez opata Rosę założenie kalwaryjskie w Krzeszowie było bez wątpienia rozplanowane dokładnie według miar jerozolimskich. Świadczą o tym zarówno podawane w modlitewniku odległości pomiędzy poszczególnym i kaplicami, jak i zawarte we wstępie do książki jednoznaczne stwierdzenie, iż krzeszowska kalwaria jest „według Jerozolimskiej Ulicy Krzyżowej właściwie wymierzona". 
„Uznano go za Matkę wszystkich kościołów.” nasza-arka.pl

„Msza Wieczernika była pierwszą odprawioną Mszą, w czasie której Zbawiciel przekazał apostołom wzór do naśladowania, "matrycę" Mszy, z której mieli oni realnie "powielać" przemianę chleba i wina, zmieszanego z wodą, w Ciało i Krew ofiarującego się Boga Wcielonego i spożywać ten Boski Dar. Jezus Chrystus nie tylko przekazał apostołom wzór, ale sam odprawił pierwszą w historii Mszę.” msza.net

„Wieczernik był "pierwszą siedzibą" rodzącego się Kościoła. W nim Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa (...)” deon.pl

 


„Biblia nazywa to miejsce „salą na górze”. Dziś rzeczywiście trzeba do Wieczernika wejść po schodach, później minąć znudzonego uzbrojonego izraelskiego strażnika i wystający przy drzwiach fragment uciętej kolumny – dowodu na to, że niegdyś budowla była częścią większej całości. Jeden krok przez wysoki próg i znajdujemy się na wyślizganej przez miliony stóp kamiennej posadzce. Czy to na niej siedział Chrystus z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy? Wątpliwe, że dokładnie na tej. Ale bardzo możliwe, że spotkali się rzeczywiście tutaj, bo budowlę wzniesiono w miejscu prawdopodobnego domu modlitwy pierwszych chrześcijan z I wieku naszej ery.” aleteia.org


„W dzisiejszym wieczerniku znajduje się drzewko oliwne ofiarowane przez Jana Pawła II w 2000 roku. Z pnia drzewa wyrastają trzy gałęzie, które mają symbolizować trzy główne religie monoteistyczne.” maksymilian.org.pl
„Zawarte w instrukcjach dla pątnika pośrednie informacje o wyglądzie poszczególnych kaplic krzeszowskiej kalwarii pozwalają sądzić, iż miały one formę przestrzennych, architektonicznych budowli, które w niektórych przypadkach musiały mieć także stosunkowo duże rozmiary. Kaplica Wieczernika, która mieściła trzy stacje Drogi Pojmania (Umywanie nóg apostołom, Ostatnia Wieczerza, Komunia apostołów), musiała mieć na tyle obszerne wnętrze, by pomieścić trzy wyposażona w obrazy ołtarze stacyjne, które były ustawione po trzech stronach kaplicy — każdy w odległości od siebie od dwóch do czterech kroków.” archiv.ub.uni-heidelberg.de


Zdjęcia - Wieczernik i Syjon w Jerozolimie.