wtorek, 28 listopada 2017

Israel 2017 SKPS Expedition. Wrocławski miłośnik Biblii, archeologii i Bliskiego Wschodu wybrany do elitarnego grona. Wrocław kontynuuje wielkie tradycje śląskiej i niemieckiej biblistyki. O różnicach w mentalności semickiej (Wschodu) i grecko-rzymskiej (Zachodu). I o tym, że jedna Księga (w trzech językach) powstawała dłużej niż liczy cała historia Polski

Biograf „Konstantina von Tischendorfa, odkrywcy Kodeksu Synajskiego” (skps.wroclaw.pl) i archeologia.com.pl, stypendysta Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Francuskiej Szkoły Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, redaktor serii „Archeolog czyta Biblię”, wrocławski naukowiec …

„Wrocławski duchowny został wybrany do elitarnego grona tłumaczy Biblii na nasz ojczysty język. Sprawa jest o tyle ciekawa, że do tej pory na potrzeby liturgiczne kościoła katolickiego, święta księga z oryginałów była tłumaczona tylko raz w 1965 roku. Jedynie Biblia Tysiąclecia stała się oficjalnym tekstem, którego używa się kościołach katolickich do dziś. W skomplikowanym zadaniu uczestniczy ksiądz z Wrocławia, prof. Mariusz Rosik. Prace mają potrwać kilka lat.

Najważniejsze, dawne tłumaczenie Biblii na język polski pochodzi z 1599 roku, ale nigdy nie używano go podczas mszy, które odbywały się tylko po łacinie aż do Soboru watykańskiego II. Tytanicznej pracy podjął się w XVI wieku jezuita Jakub Wujek i przez kolejne trzy wieki było to jedyne oficjalne, katolickie tłumaczenie świętego dla wiernych tekstu. Najpierw przełożono Biblię na łacinę, a z łaciny Wujek tłumaczył tekst na polski.”

Polecam wywiad na stronie radiowroclaw.pl
Na zdjęciu resztki murów Jerycha. 

"W owym okresie surowiec budowlany stanowił kamień i cegła suszona."

„Jerycho (Tell es-Sultan): jedno z najstarszych miast świata, oaza w dolinie rzeki Jordan. W księgach Starego Testamentu nazywane jest miastem palm. Zdobyte i spalone przez Jozuego, następcę Mojżesza. Miasto, w którym umiera Herod Wielki, król Judei.

Jerycho to ważne miejsce badań archeologicznych, budzące liczne kontrowersje wokół realności biblijnego przekazu. Najstarsze Jerycho reprezentuje kultura natufijska (ok.10500–8500 p.n.e.). Jej mieszkańcy byli pierwszymi osadnikami w Palestynie, którzy zakładali osady zamieszkiwane przez większą część roku.”

Więcej na stronie przewodnik-katolicki.pl