czwartek, 30 listopada 2017

Kwiaty Sudetów – rumian żółty. Czy trzeba już chronić chwasty? Cz. I


  
„Pokrzywo której włókna
potrzebne są do wyrobu tkanin
Rumianku który leczysz
nie tylko ludzi i zwierzęta
ale i rośliny rosnące w pobliżu
Szałwio potrzebna w cierpieniu

Nie opuszczajcie nas nawet wtedy
kiedy pod parasolem deszcz ciemno
i zimno”  

Jeszcze jedna litania

Czy trzeba już chronić chwasty? Pytanie kiedyś nie do pomyślenia.
„Wszystkim nam obraz polskiej wsi kojarzy się z mozaiką różnych upraw urozmaiconych różnymi gatunkami kolorowych kwiatów. Ten charakterystyczny obraz może jednak niedługo należeć do przeszłości. Już teraz nieustanne dążenie do zwiększenia produkcyjności pól oraz poprawiania wydajności ekonomicznej przyczyniło się do praktycznego wytępienia znacznej ilości gatunków chwastów w Europie Zachodniej. W Polsce sytuacja przedstawia się o wiele lepiej, jednak już teraz z naszej rodzimej flory znikły gatunki niegdyś związane z uprawami lnu. Są to: lnicznik właściwy, lnicznik siewny, kanianka lnowa i stokłosa polna. Rośliny te stanowią pierwsze ofiary walki człowieka o coraz większy zysk.” httkp.org.pl

„Pszczelarz wspomina, że przed laty, gdy stosowanie herbicydów nie było tak powszechne, na miedzach śródpolnych, w zagajnikach, powszechnie rosły kwiaty, zioła. Teraz wszystko jest tak wypryskane, że próżno takich roślin szukać. Rodzajów pożytków pszczelich jest coraz mniej. Pszczoły mogą go jeszcze czerpać z lipy, sadów, akacji, tu i ówdzie znajdą mniszek.” tygodnik-rolniczy.pl 
„Opolszczyzna jest jedną z najważniejszych, obok Niecki Nidziańskiej czy okolic Krakowa, ostoi chwastów segetalnych, szczególnie gatunków kalcyfilnych w Polsce. Niestety, w wyniku nałożenia się wielu niekorzystnych czynników, bogate w rzadkie gatunki agrocenozy tego obszaru ubożeją z roku na rok, a ostatnie stanowiska ginących chwastów zanikają na naszych oczach. (…)

Na Śląsku Opolskim wg danych literaturowych występuje ok. 300 gatunków chwastów. Ich rozpoznawanie w terenie nie należy do zadań łatwych, szczególnie dla botaników amatorów lub osób nie zajmujących się na co dzień roślinami.” Zagrożone chwasty polne Opolszczyzny i ich ochrona
„Chwasty” kojarzą się z jakimś brzydkim, przydrożnym zielskiem. Jest to zupełnie nieuprawnione - wiele z tych roślin jest bardzo urodziwych, np. mniej znany rumian żółty.