sobota, 6 stycznia 2018

Nowość wydawnicza - „monumentalne opracowanie”. „Malarstwo barokowe na Śląsku”


„Wrocławskie wydawnictwo VIA NOVA opublikowało książkę Malarstwo barokowe na Śląsku, pod redakcją Andrzeja Kozieła. Jest to końcowy rezultat projektu badawczego o tym samym tytułe, którego realizacja w latach 2012–2016 była finansowana ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Publikacja tego dzieła była możliwa dzięki wsparciu finansowemu miasta Wrocław, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Książka ta jest pierwszym całościowym opracowaniem artystycznego i kulturowego fenomenu, jakim było malarstwo na Śląsku w dobie baroku. (…)

To monumentalne opracowanie nie tylko integruje wyniki dotychczasowych badań polskich i czeskich historyków sztuki, lecz także oparte jest na nowych odkryciach poczynionych w trakcie kompleksowych kwerend archiwalnych i terenowych, które były prowadzone na terenie Polski i Czech. Pod tym względem to przedsięwzięcie naukowe jest precedensowe w Europie Środkowej – ani w Czechach i na Słowacji, ani w Austrii i Niemczech, ani też na Węgrzech nie powstały dotąd samodzielne opracowania poświęcone problematyce malarstwa barokowego, które obejmowałyby całość zagadnienia i byłyby oparte na tak szeroko zakrojonych kompleksowych badaniach terenowych i archiwalnych. Przygotowana książka wypełnia także poważną lukę w badaniach nad sztuką baroku na Śląsku. O ile bowiem architektura i rzeźba na Śląsku w epoce baroku zyskały całościowe opracowania autorstwa Konstantego Kalinowskiego i Jana Wrabeca, o tyle barokowe malarstwo na Śląsku długo czekało na publikację podobnego typu.” wnhip.uni.wroc.pl
„Takiej publikacji dawno u nas nie było... Łączy w sobie urodę albumu malarstwa z ogromem encyklopedycznej wiedzy zebranej przez zespół specjalistów w czasie kilkuletnich badań. Można ją śmiało nazwać dziełem epokowym (bez cudzysłowu)...

Wielkość pracy (864 strony formatu A4) była dla nas wyzwaniem... Dodatkowo, subtelna materia malarska (ponad 800 ilustracji) wymagała doskonałej „obróbki” reprodukcji... Ale chyba udało się stworzyć piękną książkę. O jej walorach poznawczych nie wspomnę... Te są oczywiste...” ksiegarnia-podroznika.pl

Ta książka jest pozycją obowiązkową dla miłośników sztuki śląskiej i przewodników. Pierwsza jej część zawiera ogólny opis malarstwa epoki baroku na Śląsku, druga katalog malarzy i ich dzieł. 


 
Książkę można kupić za 126 zł na przykład w księgarni na ulicy Włodkowica.