niedziela, 11 lutego 2018

Czy krajoznawcom spod Gór Izerskich i Jesztedu powiedzie się próba zlokalizowania wraku „sudeckiej” łodzi podwodnej U-206 „Reichenberg” („Liberec”)? Była częścią „wilczego stada” … „Breslau”. Cz. I

Kilka dni temu w Libercu odbyło się spotkanie organizacyjne „Projektu U-206”. Jego celem jest odnalezienie w Zatoce Biskajskiej wraku niemieckiego okrętu podwodnego serii VIIC, któremu „za życia” patronowało sudeckie miasto. „Ochrzczona” wiosną 1941 roku jednostka odbyła zaledwie trzy rejsy bojowe i zatonęła 29/30 listopada po wyjściu z bazy w Saint-Nazaire, prawdopodobnie wskutek eksplozji miny magnetycznej zrzuconej przez brytyjski samolot. 


Kiosk U-206 z herbem Liberca/Reichenbergu. 

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że okręt spoczywa w stosunkowo płytkich wodach, częściowo przysypany piaskiem. Znana jest pozycja jego ostatniego kontaktu radiowego, plany brytyjskich pól minowych, relacje rybaków tracących sieci na podwodnych przeszkodach (ale trzeba pamiętać, że wraków w tym rejonie jest dużo więcej). Jest więc nadzieja (niewielka), że wrak uda się odnaleźć i sfotografować. Wydobycie okrętu (lub chociaż części/fragmentów) i przetransportowanie pod Sudety to czysta fantazja – nie tylko ze względów finansowych i technicznych, ale także prawnych. Wraki z punktu widzenia prawa międzynarodowego są cmentarzami wojennymi i naruszanie tego stanu jest bardzo skomplikowane, wymaga wielu zabiegów – także dyplomatycznych.
Niemniej jednak już samo odnalezienie wraku byłoby sensacją archeologiczno – historyczną (każdy taki przypadek jest wydarzeniem w środkach masowego przekazu na całym świecie). Kapitan Herbert Opitz odbierający „pamiątkę chrztu” z rąk nadburmistrza Liberca/Reichenbergu Eduarda Rohna (przeżył kapitana o niecałe sześć lat).
 


Projektowi liderują „Ivan Rous ze Severočeského muzea v Liberci a Pavel Šercl z Jizerskohorského technického muzea v Bílém Potoce” oraz firma „Nautico”.

Ciekawostką jest fakt, że U-206 „Reichenberg” był w październiku 1941 roku częścią – składającego się z sześciu u-bootów - wilczego stada „Breslau”.


Dużo ciekawszą i bardziej skomplikowaną historię miał inny „sudecki” u-boot, którego patronem był Trutnov. Zapisał się nawet w historii techniki wojskowej.

Ale o tym innym razem.

Wiadomości i ilustracje ze stron:


"Na dně Atlantiku odpočívá Liberec, německá válečná ponorka" liberec.rozhlas.cz 


"Projekt Severočeského muzea v Liberci a Jizerskohorského Technického Muzea" muzeumjizerky.cz

"Liberecká ponorka Reichenberg skončila za války na dně zálivu" liberec.idnes.cz

"Projekt U-206" facebook.com/U206reichenberg/