czwartek, 15 lutego 2018

Sudeckie „Dżabal Quruntul” - Wzgórze Kwarantanny (Berg Quarantanea). Najdłuższa kolejka linowa na świecie położona poniżej poziomu morza

The Mount of Temptation wikipedia.org, Dżabal Quruntul, Góra Kuszenia to naprawdę kawał skalistego, stromego wzniesienia. A jest taka „niska” – do klasztoru położonego na jej skalnej ścianie wiedzie najdłuższa kolejka linowa na świecie położona poniżej poziomu morza, wpisana do Księgi Rekordów. jericho-cablecar.com
Wielki Post …

„Pismo Święte informuje, że po chrzcie w Jordanie Jezus Chrystus udał się na pustynię. Tam przez 40 dni pościł, tam był kuszony przez szatana. Tam również przygotowywał się do swej misji publicznej. 


Góra Postu Czterdziestodniowego
(Deir Quarantal), zwana Górą Kuszenia

Tradycja wiąże miejsce postu Chrystusa z Górą Kuszenia na Pustyni Judzkiej, w pobliżu miasta Jerycho. To zaledwie 8 km od Jordanu. (…)

Pod nim znajduje się najświętsza relikwia tego miejsca - Kamień Chrystusa. Obraz nad ołtarzem sugeruje, że Chrystus siadał na nim u wylotu groty. Tu doświadczał głodu. Tu szatan zachęcał Go do przemienienia kamieni w chleb. Stąd przeniósł Go na narożnik świątyni.
Jesteśmy tu w drugi dzień Wielkiego Postu 2005 r. Ludzie podchodzą do Kamienia, klękają, dotykają go, czynią znak krzyża. ” niedziela.pl 

„Izraelici przebywali na pustyni czterdzieści lat (por. Wyj 16,35; Pwt 1,3; 2,7; 8,2.4; 29,4), ale także Mojżesz — zanim spotkał się z Bogiem twarzą w twarz (por. Wyj 24,18) — pościł czterdzieści dni (por. Wyj 34,28). Z kolei w Pierwszej Księdze Królewskiej czytamy, że Eliasz szedł ku Bożej górze Horeb czterdzieści dni i czterdzieści nocy (por. 1Krl 19,8).

Warto na to zwrócić uwagę, gdyż nie przypadkiem na górze Tabor w czasie Przemienienia Jezus będzie rozmawiał właśnie z Mojżeszem i Eliaszem.

Jakie są inne znaczenia liczby czterdzieści?

Czterdzieści to liczba symbolizująca niekiedy także Bożą karę — myślę przede wszystkim o potopie (por. Rdz 6,5), ale również Bożą bliskość. Jeden z apokryfów wspomina także, że Adam czterdzieści dni po stworzeniu został przeniesiony przez Boga do raju (por. Jub 3,9).” orygenes.plW Sudetach też mamy Wzgórze Kwarantanny - koło Wambierzyc …

„Stacja 3 - Trzecie kuszenie na Górze Kwarantanny” dolny-slask.org.pl 


Nieopodal dzwony …

„Ważące 8 ton dzwony wylądowały więc najpierw na chodniku przed bazyliką. Mieszkańcy i odwiedzający Wambierzyce Niemcy byli oburzeni. W sprawę zaangażował się nawet ówczesny metropolita wrocławski, kardynał Henryk Gulbinowicz, który nakazał przenieść dzwony w inne, bardziej godne miejsce. Dlatego trafiły na Górę Kalwarii z perspektywą, że wkrótce znajdą się pieniądze na wybudowanie dzwonnicy.” gazetawroclawska.pl


"Sudecka Brama Lwów, czyli św. Szczepana. I nawet ma podobny krenelaż" kunstkamerasudecka.blogspot.com