piątek, 21 czerwca 2019

Wrocław - „miasto ściętej głowy”. Ale co się z nią stało? I dlaczego z plakatu „Święto Wrocławia 2019” oko puszcza święty Jan Ewangelista a nie Jan Chrzciciel? Są tylko trzy „święta narodzenia”? Cz. I

wroclaw.pl
 Być może w tym roku wspieramy drugiego Jana. 


"Jednocześnie, w 1345 r., w ratuszu ufundowano kaplicę pw. św. Jana Ewangelisty, który wtedy właśnie został patronem władz miejskich, a św. Jan Chrzciciel – patronem miasta." wroclaw.pl


Święty Jan Chrzciciel jest postacią historyczną (potwierdzoną w źródłach - choć obrosłą legendami – o fundamentalnej pozycji … to on wymyślił chrzest/chrześcijaństwo?) i występuje w pierwszym, nieformalnym polskim hymnie (o czym uświadomił nowożytnych Polaków Ukrainiec?) …

„Twego dzela krzcziczela boszicze” wikisource.org

Krótki test (wszystkie te święta funkcjonowały/funkcjonują w chrześcijaństwie) …

24. czerwca to:
 

- Święto ścięcia św. Jana,

- Święto odnalezienia głowy św. Jana,

- Święto pokonania potwora wodnego,

- Święto chrztu Jezusa w Jordanie,

- Święto narodzin św. Jana?

Jeszcze podczas wojny polscy chłopi zwracali się do okupantów o pozwolenie palenia ogni świętojańskich na pamiątkę „ścięcia św. Jana”?

Po ostatnich wyborach politycy zachwycili się polską prowincją (jej „zamiłowaniem do tradycji”) która mnie osobiście przeraża. 


Polska „religijność ludowa” …

„Ubóstwo doktrynalne. Religijność ludowa nie interesuje się kwestiami intelektualnymi, nie ma tradycji czytania Pisma Świętego, pogłębiania wiedzy religijnej.”

„Rytualizm i tradycjonalizm. Wspomniane poprzednio antyintelektualizm i brak porywów mistycznych, religijność ludowa kompensuje sobie centralną rolą obrządku religijnego; jest on decydującym elementem życia religijnego, charakteryzującym się bogactwem i przepychem. Skupienie się na spełnianiu ciągle tego samego rytuału jest jednym z czynników wykształcających postawę tradycjonalistyczną, prowadzącym do oporu przy próbach wprowadzenia reform kościelnych, w szczególności w liturgii.”

I tak dalej („Cuda w Polsce Ludowej” Maciej Krzywosz, IPN Białystok)


Tak było za komuny. A teraz (wraz z nowymi komputerami i używanymi mercedesami) coś się zmieniło, czy też wraz z mieszkańcami wsi taka postawa dotarła do miast? Koszmarna mieszanka!

Bez podbudowy intelektualnej to we współczesnym świecie kolos na glinianych nogach?

„24 czerwca przypada uroczystość narodzenia ŚW. JANA CHRZCICIELA – Głównego Patrona Archikatedry Wrocławskiej, Archidiecezji Wrocławskiej i Miasta Wrocławia.” wroclaw.pl


Oprócz tego Kościół uroczyście obchodzi Boże Narodzenie i Święto Narodzenia NMP?

Ain Karem …

„Gdzie mieszkał Jan Chrzciciel, zanim jeszcze oblókł się w sierść wielbłądzią i przeszedł na dietę z leśnych owoców? Z jakiej studni czerpał wodę? Do której synagogi chodził w szabat? Wczesnochrześcijańska tradycja niemal jednogłośnie wskazuje na Ain Karem, dziś niewielkie miasteczko na zachodnich przedmieściach Jerozolimy, w połowie drogi do Betlejem. (…) W nawie północnej znajduje się grota, gdzie miał przyjść na świat Poprzednik Chrystusa. W jej centrum znajduje się łaciński napis: Hic praecursor Domini natus est („Tu narodził się Poprzednik Pański”).” mariuszrosik.pl

 Herb Wrocławia …

„Nadajemy wam i waszym potomkom nowy herb miejski, mianowicie tarczę z głową św. Jana Chrzciciela, z czterema innymi tarczami wokół, w tym na górnej białego lwa, na drugiej czarnego orła na żółtym polu po lewej stronie wielkiej tarczy, na trzeciej po lewej stronie głowę św. Jana Ewangelisty, który u was i u waszych przodków był od wielu lat w czci i poważaniu. A w czwartej najniższej tarczy literę “W”, co oznacza imię Wratislay, tego który pierwszy zbudował miasto Presslaw i nadał mu imię Wratislavia.” wikipedia.org

„Przez ostatnie 200 lat uczeni zastanawiają się, dlaczego na wrocławskim dyplomie herbowym ktoś wymazał fragment opisu miejskiego godła. W wydrapanym miejscu wpisał imię św. Jana Chrzciciela. Nie ma wątpliwości, że się pomylił i chodziło mu o Jana Ewangelistę, bo Jana Chrzciciela wymienił już wcześniej. Ale czyje imię usunął? Prof. Żerelik odkrył, że na pewno była to św. Dorota. Dowód znalazł w Pradze.” wyborcza.pl

Kłopoty z herbem mamy i w wieku XXI? 

Symboliczna dla wczesnego chrześcijaństwa liczba 33 …

„Israel 2017 SKPS Expedition. 33 szkielety z Qumran. Patron Wrocławia był esseńczykiem? Czy znaleziska z Pustyni Judzkiej to problem dla przesiąkniętego tradycją polskiego Kościoła? Pomost łączący Stary i Nowy Testament” kunstkamerasudecka.blogspot.com

Ciąg dalszy nastąpi.