środa, 12 sierpnia 2020

Encyklopedia sudecka. Krawiec – kuzyn szewca – z Hali pod Śnieżnikiem. Czy Bóg lubi monokultury?

 


Krawiec mieszkał w stosach drewna widocznych obok schroniska.

„Żerdzianka krawiec (Monochamus sartor) (….) Techniczny szkodnik drewna, choć ze względu na małą liczebność nie stanowi dużego zagrożenia upraw.” wikipedia.org

O tym, że ten piękny chrząszcz jest „szkodnikiem” przeczytałem w tym samym dniu, w którym …

„Tysiące studentów, działaczy na rzecz środowiska i mieszkańców Mauritiusu piąty dzień z rządu próbują zmniejszyć szkody wyrządzone wyspie w wyniku wycieku ropy z masowca MV Wakashio osiadłego na mieliźnie. Używają do tego liści, słomy, a nawet ludzkich włosów.” energetyka24.com


 
Tak długie czułki posiada samiec

Ten wyciek to oczywiście element „czynienia sobie ziemi poddaną”, czyli przekształcania jej na wysypisko śmieci. Być może fundamentaliści biblijni (którym wydaje się, że bronią tradycji, a sami są produktem ubocznym rewolucji przemysłowej) lubią żyć na wysypisku. Skoro Bóg przekazał coś człowiekowi pod opiekę, to chyba po to, aby człowiek o to dbał, a nie przerabiał na śmietnik.

Jeśli już ktoś chce czytać Biblię dosłownie, to może ten fragment …

„Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. Z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi po parze; niechaj wejdą do ciebie, aby nie wyginęły” biblia.deon.pl


 


Wyraźnie Bóg jest zwolennikiem bioróżnorodności, a nie monokultury i zagłady gatunków.

Fundamentaliści do roboty – ratować co się da, bo jak nie, to wieczne potępienie!

Oczywiście fundamentaliści palcem nie tkną, bo chodzi o zarabianie kasy, a Biblia to tylko zasłona, z której wydobywa się wygodne dla siebie fragmenty.

To człowiek nie tylko wymyślił pojęcie „szkodnika” ale i produkuje owe szkodniki – właśnie przez niszczenie zróżnicowanego środowiska i zastępowanie go monokulturami rolniczymi oraz leśnymi. Sprzyja to niespotykanemu mnożeniu nielicznych gatunków w ogromnej ilości i zagładzie innych, często rzadkich. 


Żyjące głównie w górach (gatunki borealno-górskie) żerdzianka krawiec i jej kuzynka żerdzianka szewc (bo na łapkach ma „buty”) na pewno nie występują w ogromnej ilości i nie spotyka się ich na co dzień. Podobnie jak ...

"Zwierzęta Sudetów - rębacz szary" kunstkamerasudecka.blogspot.com