czwartek, 2 września 2021

Grzyby Sudetów. Koralówka czerwonowierzchołkowa z Czerwonej listy

 


Jak sama nazwa wskazuje grzyb przypomina koralowca, chociaż mi bardziej skojarzył się z różowym kalafiorem. Występuje w Karkonoszach …

„Jak dotąd w granicach Parku stwierdzono stanowiska ok. 260 gatunków grzybów. Wśród nich 13 gatunków to grzyby objęte ochroną, np. smardz stożkowaty czy wachlarzowiec olbrzymi, a 56 gatunków występujących w Parku to gatunki zagrożone - znajdują się w „Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce”. Są to m.in. koralówka czerwonowierzchołkowa, maczużnik nasięźrzałowaty czy mitróweczka błotna.” kpnmab.pl

Odnaleziono ją także w Górach Bardzkich …

„ Koralówka czerwonowierzchołkowa Ramaria botrytis na górze Dębień w Górach Bardzkich,

19.08.2010 (fot. K. Świerkosz).” („Przyroda Sudetów”, Tom 21 z roku 2018)

Znalazłem ją w Buczynie Szprotawsko – Piotrowickiej. Chociaż to Bory Dolnośląskie i niziny ale …
„Znajduje się tu kresowe stanowisko żyznej buczyny sudeckiej.

Położenie obszaru: Obszar znajduje się na granicy województwa dolnośląskiego i lubuskiego, w regionie jeleniogórskim i zielonogórskim, między Szprotawą i Piotrowicami.

Opis obszaru: Ostoja obejmuje kompleks lasów liściastych i mieszanych, z dużym udziałem starodrzewi, stanowiący wyspę wśród borowego krajobrazu Borów Dolnośląskich. Przylegają do nich płaty kwaśnych dąbrów, wilgotnych borów i dąbrów, nadrzecznych łęgów oraz łąk trzęślicowych i wilgotnych łąk ze stanowiskami pełnika europejskiego Trollius europaeus w dolinach rzek.” obszary.natura2000.pl


Był to ulubiony las zasłużonego dla Szprotawy i Wrocławia przyrodnika.

„Ściąga wrocławska. Dom rodzinny „śląskiego Humboldta” kunstkamerasudecka.blogspot.com